slider1
slider1
slider2
slider3

Общи условия

Добре дошли в нашия интернет магазин за офис мебели и обзавеждане www.mebelteka.bg При нас ще откриете комбинация от отлично качество, внимание към детайлите и висок професионализъм – всичко това на достъпни цени!

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Вас, посетителите и потребителите на услугите и ресурсите, предлагани в уебсайта www.mebelteka.bg, от една страна, и дружеството „Мебелтека“ ООД – търговец и администратор на уебсайта, от друга. Достъпът, разглеждането, регистрацията и използването по всякакъв друг начин на услугите и ресурсите на уебсайта изискват Вашето съгласие с настоящите Общи условия. Моля да се запознаете в детайли с Общите условия преди да пристъпите към разглеждането на уебсайта или преди да използвате предлаганите услуги!

  1. Дефиниции
   Общи условия/ОУ – условията, уреждащи отношенията между посетители и потребители на Уебсайта, от една страна, и Администратора, от друга, във връзка с достъпа до Уебсайта, разглеждането и използването на предоставяните услуги и ресурсиУебсайт – обособено пространство в Интернет с уеб адрес www.mebelteka.bg Електронен магазин – простраство в Уебсайта, в което Потребителят има възможност да закупува предлаганите от Администратора Стоки

    

   Администратор/Ние – дружеството “Мебелтека” ООД, вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 207117481 и регистрирано по ДДС с № BG207117481, със седалище и адрес на управление в гр. София, жк.Младост 4, бл.418, вх.А, ет.3, ап.22 което управлява и поддържа Уебсайта и Услугите, предоставяни чрез него

   Потребител – всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице или юридическо лице, което осъществява достъп до Уебсайта, разглежда и/или използва предлаганите Услуги и закупува Стоки чрез Електронния магазин

   Услуги – всички услуги, ресурси и функционалности, предоставени от Администратора чрез функционалностите на Уебсайта

   Стоки – всички стоки, предлагани за продажба от Администратора чрез електронен магазин, достъпен в Уебсайта

  2. Валидност и действие
   1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща сила за Потребителите и Администратора. Достъпът до и разглеждането на Услугите и ресурсите на Уебсайта без регистрация ще се считат за съгласие на Потребителя с настоящите ОУ. Регистрацията, както и поръчката на Стоки изискват предварително съгласие на Потребителя с настоящите ОУ и с други писмени условия на Администратора, публикувани в Уебсайта. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за лични данни и бисквитки и други правила и условия в писмена форма, създадени и публикувани от Администратора в Уебсайта, които са неразделна част от настоящите ОУ.
   2. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани Потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети страни, доколкото тези услуги не се предоставят и контролират от Администратора.
   3. 3. Администраторът си запазва правото да променя ОУ на Уебсайта по всяко време. Потребителите ще бъдат уведомявани за промените чрез съобщение, поместено на видно място в Уебсайта. С приемането на тези ОУ, Потребителят се съгласява да се информира периодично за промените. При несъгласие с актуалната версия на ОУ, Потребителят има право да възрази срещу промените в едномесечен срок от публикуването им, като заяви пред Администратора изрично заличаване на своя профил. Освен ако не изрази изрично своето несъгласие, ще се счита, че Потребителят е съгласен с последната публикувана версия на тези ОУ.
   4. Администраторът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в Уебсайта.
  3. Характеристика на Стоките и Услугите
   1. Услугите, предоставяни на Потребителя в Уебсайта имат следния предмет: продажба и доставка на офис столове, офис мебели, както и други артикули, продукти и услуги, достъпни в Електронния магазин.
   2. Администраторът предоставя, а Потребителят използва Услугите във вида, в който са обявени, съгласно условията и параметрите, посочени в Уебсайта. Услугите и ресурсите на Уебсайта се използват по желание на Потребителя, на негов собствен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка Стока или Услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение на вида, качеството, функционалностите и основното предназначение на Стоката или Услугата.
   3. Администраторът си запазва правото да предоставя отстъпки в цените, съгласно българското законодателство и правила, определени от Администратора. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е видимо съобщението за отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
  4. Поръчка. Договор за дистанционна продажба.
   1. Потребителят може да поръчва Стоки от каталога в Е-магазина с обаждане на посочения в Уебсайта телефонен номер или с клик върху изображението на избрания продукт, след което ще бъде пренасочен към отделна страница с избрания продукт. С избиране на бутона „Поръчай” под изображението на избраната стока, последната се добавя в количката на Потребителя. В своята количка Потребителят има възможност да прегледа нейното съдържание с избраните стоки и тяхната крайна цена, да направи промени във вида или броя на стоките или да се откаже от поръчката.
   2. За да завърши поръчката, Потребителят трябва да избере бутона “Приключване на поръчката” в количката, следвайки указанията в Уебсайта за завършване на поръчка. Потребителят трябва да предостави своите данни за контакт, както и данни за поръчка. Преди да финализира поръчката Потребителят трябва да избере метод за плащане, както и да даде своето съгласие с настоящите Общи условия, както и с Условията за доставки с клик върху бутонa “Съгласен съм с Общите условия, както и с Условията на доставки”.
   3. Изпращането на поръчката от Потребителя става чрез бутона „Поръчване”. Поръчката се счита за приета след получаването на мейл-потвърждение от Администратора, с което се счита завършена и Договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила. Администраторът може да не потвърди изпратена поръчка в случай, че някои от поръчаните продукти са изчерпани или не са в наличност, за което потребителят се уведомява своевременно. В тези случаи потребителят може да избере една от следните възможности: да се откаже от поръчката; да избере заместващ продукт/и и да изпрати нова поръчка; да се съгласи изрично с удължен срок за изпълнение на поръчката.

 1. Цени. Плащане
  1. Цените на Стоките, предлагани в Е-магазина са в български лева (BGN), с включени в тях всички данъци и такси, като Администраторът си запазва правото без предварително уведомление да променя цените по свое усмотрение.
  2. Цените на Стоките са валидни до датата, посочена в Е-магазина (ако е посочена крайна дата) или до последващата им промяна, извършена от Администратора. Съобщението за намалени цени е представено чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана.
  3. Дължимата от Потребителя крайна сума за всяка поръчка, включваща всички разноски, свързани с покупката, както и с доставката и монтажа на поръчката, когато такива се дължат, се посочват преди потвърждаването на поръчката.
  4. Потребителят заплаща поръчката чрез наложен платеж, чрез директен банков превод или по друг начин, изрично посочен в E-магазина. При наложен платеж стойността на поръчката (сума от закупен продукт/и и цената на доставката) се заплащат на куриера при доставка. При плащане чрез директен банков превод, Администраторът се свърза с Потребителя на посочения от него имейл адрес, за да изпрати проформа фактура, по която да се извърши авансово заплащане на поръчката. При плащане чрез директен банков превод е възможно да се начисляват допълнителни такси, определяни от съответната банка. Препоръчително е запознаване с условията и цените за услуги на съответната банка, за да се избере най-подходищия или икономичен начин на плащане от наличните. Приемането на настоящите ОУ от потребителя ще се счита за изразено съгласие за авансово заплащане на стойността на поръчката, когато е избран директен банков превод като начин за начин за плащане. При поръчка на офис мебели, клиента заплаща 30% авансово от стойноста на поръчката, и 70% след извършената доставка.
 2. Доставка и монтаж
  1. Условия на доставка:
   15.1. Администраторът извъpшвa бeзплaтнa доcтaвĸa нa вcичĸи мoдeли Oфиc Cтoлoвe, Oфиc Meбeли, Ceйфoвe и ĸacи дo вcичĸи нaceлeни мecтa в cтpaнaтa, съгласно публикувания в Уебсайта График за доставки. Paзxoдитe пo дocтaвĸaтa ca изцялo зa cмeтĸa нa Администратора.15.2. Срокът на доставка е до 2 работни дни за доставки в гр. София, и до 3 работни дни за доставки в цялата страна. Срокът започва да тече от деня, следващ деня, в който е сключен договорът за покупко- продажба от разстояние. Администраторът не се ангажира с точен час на доставка. Доставките се изпълняват в рамките на работния ден на Администратора. Отклонения в посочените срокове за доставка са възможни при настъпване на извънредни обстоятелства извън разумния контрол на Администратора.15.3. Администраторът извършва доставка на поръчаните Стоки до точен адрес, посочен от Потребителя. При липса на такъв, доставаката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка. Πpи пocoчeни нeвepeн или непълен aдpec, лицe зa ĸoнтaĸт и/или тeлeфoн пpи изпращане на поръчка, Администраторът нe e oбвъpзaн oт зaдължeниe зa изпълнeниe нa пopъчĸaтa.

    

   15.4. Πpи пpeдaвaнe нa Стoĸaтa Пoтpeбитeлят или тpeтo лицe получател пoдпиcвaт пpидpyжaвaщитe Стоката дoĸyмeнти. Зa тpeтo лицe получател ce cчитa вceĸи, ĸoйтo нe e титyляp нa Поръчката, нo пpиeмa Стoĸaтa от името на титуляра нa пocoчeния в Поръчката aдpec на доставка.

   15.5. Уcлoвиятa нa дocтaвĸи ca подробно уредени в секцията “Условия за доставки” в Уебсайта, достъпна тук.

  2. Условия на монтаж:
   16.1. Стойността на услугата “Монтаж на офис мебели”, когато се дължи заплащaне на монтаж е в размер на 6 % от стойността на направената поръчка.
 3. Достъп и регистрация
  1. Потребителят може да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в Уебсайта, тук .
  2. Потребителят трябва да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, като отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. С клик върху бутона „Регистриране”/”Регистрация” Потребителят изразява своето съгласие с настоящите Общи условия и декларира, че притежава дееспособност за сключване на договори от разстояние и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на потребителския му профил в Уебсайта.
  3. Покупка на Стоки от каталога в Е-магазина е възможна и без създаване на потребителски профил.
  4. При поръчка Потребителят трябва да въведе пълен, точен и актуален адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. При всяка отделна поръчка, Потребителят има възможност да посочва различен телефон за контакт и адрес за доставка.
 4. Права и задължения на страните
  1. Потребителят се задължава:
   21.1. Да използва предлаганите в Уебсайта Услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ.21.2. Да предоставя точна и вярна информация за себе си при регистрация, в това число актуален и верен адрес на доставка и телефон за контакт, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин, да не се опитва да въведе в заблуждение за своята самоличност при осъществяване на комуникации през Уебсайта, да не извършва фиктивни поръчки.21.3. Да осъществява достъп до Услугите и ресурсите на Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност, както и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от публикувано в Уебсайта съдържание за каквито и да цели, извън изрично посочените в ОУ.

    

   21.4. Да заплати цената, която е била посочена в Уебсайта към момента на извършване на плащането, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.

   21.5. Да заплати транспортните и други разходи по получаване и връщане на Стоката, когато такива са дължими.

  2. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя:
   22.1. Записването, копирането, изтеглянето, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на съдържанието и ресурсите в Уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси.22.2. Споделянето, разпространяването, излъчването и предаването на съдържанието и ресурсите в Уебсайта в други уебсайтове и с други лица, включително, но не само чрез средствата за масова комуникация, чрез предаването му на хардуерен носител и др. 22.3. Използването на каквито и да е автоматизирани или неавтоматизирани процеси за събиране, съхранение, архивиране или извличане на информация за други потребители на Услугите и на Уебсайта или по какъвто и да е начин да се извлича систематично информация от базите данни на Уебсайта.

    

   22.4. Скриването, блокирането, изтриването, премахването или по какъвто и да е начин затрудняването на видимостта и достъпа до всякакви съобщения, нотификации, банери, реклама и друго съдържание и информация, публикувани в Уебсайта.

   22.5. Заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на Услугите и на Уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до Услугите и/или до Уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на Услугите и на Уебсайта, кражба и загуба на данни от Услугите и ресурсите на Уебсайта.

   22.6. Възпрепятстването на достъпа или ограничаването на други потребители, по какъвто и да начин до услугите в Уебсайта или която и да е част от съдържанието и ресурсите му.

   22.7. Излагането или изпращането на каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони, при публикуването на коментари в секцията “Блог” в Уебсайта.

  3. Потребителят има право:
   23.1. Да използва законосъобразно Уебсайта и всички Услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.23.2. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ. Потребителят може лесно и по всяко време да актуализира личните си данни в процеса на изпращане на поръчка. Информацията ще бъде обновена незабавно.23.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на Услугите и Уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил.

    

   23.4. Да избере свободно Стоките и количеството им и начина на плащане, като се съгласява, че Администраторът има право да приема авансово плащане за сключените онлайн договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

   23.5. При получаване на поръчката да провери съдържанието й за съответствия със заявката, както и за видими дефекти.

   23.6. Потребителят има право на рекламация при несъответствие на получените Стоки с договора за покупко-продажба от разстояние при условията на раздел IX.

   23.7. В случаи на поръчки, осъществени от непълнолетни лица, родителите или настойниците имат право да анулират сделката, връщайки Стоката срещу заплатената сума или могат да дадат съгласието си в писмен вид онлайн, с което да потвърдят извършената поръчка.

  4. Администраторът има право:
   24.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и в Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него Услуги, както и да разширява обхвата на Услугите, без писмено уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.24.2. Да блокира достъпа на Потребители и Посетители до Уебсайта при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от посетители, Потребители или от лица, използващи техните профили, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Услугите и/или на Уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Администратора или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес. 24.3. С оглед повишаване качеството на Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Администраторът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите.

    

   24.4. По всяко време, по свое усмотрение да актуализира или да прави промени в цените на Стоките/Услугите в Е-магазина като не дължи предварително уведомление на Потребителите за тези промени и не носи отговорност за узнаването им.

  5. Администраторът се задължава:
   25.1. Да достави на Потребителя закупените Стоки, съгласно поръчката, направена в Е-магазина. Администраторът не носи отговорност за верността, точността, пълнотата и актуалността на посочените от Потребителя данни за адрес на доставка.25.2. Да възстанови в пълен размер стойността на закупена и върната от Потребителя стока в срок до 14 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Администратора за своя отказ от сключения договор или при разваляне на договора.
 5. Право на отказ и връщане на закупена Стока
  1. Потребителят има право на отказ от договора от разстояние, съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина в 14-дневен срок от датата на получаването на продукта. Не подлежат на връщане продукти, за които са налице условията на чл. 57 от ЗЗП. Задължително условие за упражняване на правото на отказ от договора за продажба от разстояние е предварителното уведомяване на Администратора в посочения срок. Правото на отказ се упражнява чрез изпращане на имейл или по телефон.
  2. След като е упражнил правото си по предходната точкаПотребителят е длъжен да върне на Администратора Стоката в 14-дневен срок от датата, на която Администраторът е уведомен за отказа, съгласно чл. 26. Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоката.
  3. Върнатите Стоки трябва да отговорят на следните задължителни условия:
   28.1. Да са в оригиналната си опаковка и да не е нарушен търговският им вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и други).
  4. 28.2. Да не са употребявани и монтирани.
  5. 28.3. Да са придружени с всички съпътстващи доставката и Стоките документи, включително но не само касова бележка или фактура, инструкция за употреба, гаранционна карта и други.
  6. Потребителят се съгласява, Администраторът да му възстанови по банков път стойността на върнатите Стоки в 14-дневен срок, считано от датата на която е получил върнатите от Потребителя Стоки.
 6. Рекламации. Търговска гаранция
  1. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на получената Стока с договора за продажба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. Рекламацията може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.
  2. Правото на рекламация покрива само дефекти, които са съществували по време на доставката, и които са се проявили в рамките на две години. При рекламация, постъпила в 6-месечен срок след доставката, се приема, че всеки дефект, появил се през този период е съществувал към момента на доставката. Не се считат за дефекти несъществени различия в цвета, размера и външния вид в сравнение със снимката на Стоката в Електронния магазин.
  3. Не се уважават рекламации на Стоки, които са използвани за друго, различно от нормалното им предназначение, били са ползвани по нецелесъобразен начин, били са ремонтирани от Потребителя или от трето лице, или са увредени, вследствие проявена небрежност на Потребителя или при неспазване на инструкциите, указанията и съветите на производителя за използване на продукта.
  4. Рекламации на закупени през Електронния магазин Стоки ще се считат за основателни в следните случаи:
   33.1. При Стоки с дефекти или с нарушен търговски вид;33.2. При различие между доставената Стока и поръчаната; 33.3. При неправилно транспортиране, монтиране или инсталиране на стоката, когато транспортирането, монтирането или инсталирането е извършено от търговеца.
  5. При предявяване на рекламация на стока Потребителят може да претендира за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, или за безплатно извършване на ремонт. Търговецът извършва привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията. След изтичането на този срок, или в случай че Потребителят не е удовлетворен от извършения ремонт или замяната, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на закупената Стока. Възстановяването на сумите се извършва по банков път в 14-дневен срок, считано от получаването на известието от Потребителя за разваляне на договора.
  6. Рекламацията се предявява пред тър
   говеца писмено в момента на доставката, или с мейл, посочен в данните за контакт в Уебсайта. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
  7. При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и следните документи: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
  8. Привеждането на Стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за превоза на Стоката при нейното връщане или замяна, както и разходи, свързани с ремонта на Стоката. В случай, че Администраторът не успее да набави нужните Стоки за замяна, същият се задължава да уведоми Потребителя и да му върне заплатената сума, в това число и транспортните разходи по доставката, заплатени от Потребителя, в случай че са дължими, в срок от 14 календарни дни.
  9. Всички Стоки имат търговска гаранция от производителя за период от 12 месеца до 24 месеца в зависимост от вида на артикула при условията и реда на чл. 117 и сл. ЗЗП. Гаранционните срокове на продуктите са подробно описани в гаранционната карта.
 7. Отговорност
  1. Администраторът не носи отговорност за:
   39.1. Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните Услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи онлайн и други Услуги, достъпни през Уебсайта;39.2. Качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;
  2. Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта.
  3. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата, разплащанията и доставките на поръчани чрез е-магазина стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните стоки.
  4. Администраторът не носи отговорност за забавяне на доставките по независещи от него причини. Сроковете за доставка, са индикативни, зависят от наличностите в складовете на Администратора и могат да бъдат удължени при необходимост.
  5. В случай че Потребителите и Посетителите имат съмнение относно качеството на Стоките или съдържанието или надеждността на Уебсайта, те не трябва да използват услугите или която и да е част от Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят или Посетителят продължи да използва услугите или ресурсите на Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.
 8. Защита на личните данни
  1. С достъпа до Уебсайта, Потребителят приема, че личните му данни могат да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Уебсайта, съгласно ОУ и публикуваната в Уебсайта Политика за защита на личните данни и бисквитки, която е неразделна част от ОУ и е достъпна тук.
  2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.
 9. Интелектуална собственост
  46.1. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани на Администратора и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на Услугите на Уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора. Използването на Услугите и на Уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях. 46.2. Освен ако Администраторът даде своето изрично съгласие в писмена форма, никой елемент от Услугите, съдържанието или ресурсите на Уебсайта не може да бъде използван или експлоатиран по какъвто и да е друг начин, освен като част от Услугата, предлагана Ви съгласно настоящите ОУ. Потребителят притежава физическото устройство, на което се доставят елементи от Услугата, но Администраторът запазва пълна собственост върху Услугата и всички права на интелектуална собственост, придобити във връзка с нея. Администраторът не предоставя на Потребителя никакви права на собственост върху която и да е част от Услугите, съдържанието или ресурсите на Уебсайта. 46.3. Администраторът предоставя на Потребителя ограничен, отменим, неизключителен, несублицензируем, непрехвърляем лиценз за достъп и използване на Услугите, съдържанието или ресурсите на Уебсайта, виртуални елементи или други материали само за лично, нетърговско ползване.

   

  46.4. Потребителят потвърждава, гарантира и приема, че той/тя или всеки, на когото разреши достъп до Услугите чрез своя потребителски профил, няма да извършва копиране, възпроизвеждане, дублиране, промяна, създаване на производни произведения, показване, публикуване, дистрибуция, разпространение, излъчване, предаване, продажба, наемане, отдаване под наем, заемане, сублицензиране, циркулиране или по друг начин използване за каквато и да е цел (търговска или друга) на всякакви материали и/или част от или цялата Услуга, на трето лице (включително без ограничение, показването и дистрибуцията на материалите чрез уебсайт на трето лице) без изричното предварително писмено съгласие на Администратора или, освен ако изрично е разрешено друго – съгласно приложимото императивно законодателство.

 10. Надзор. Алтернативно решаване на спорове
  1. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.
  2. При спор относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .
 11. Приложимо право
  1. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на Уебсайта и предоставените в него Услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.

В сила от 01.12.2022 г.

© 2022 “Мебелтека” ООД Всички права запазени.

Последно от блога

Еволюция и тендеции в дизайна при офис столовете

Админ
2023-08-05 20:42:13

     Офис столовете се превърнаха в съществена част от нашето ежедневие, особено за тези, които прекарват дълги часове на работа на бюро. Те осигуряват комфорт и подкрепа, позволявайки ни да бъдем по-продуктивн....

Повишете продуктивността и фокуса: как правилния офис стол е от значение

Админ
2023-07-03 09:01:48

      В днешната забързана и взискателна работна среда намирането на начини за повишаване на производителността и съсредоточаването е от решаващо значение. Един често пренебрегван фактор, който може да има съ....

Добрият офис стол трябва да има регулируеми подлакътници

Админ
2023-02-23 21:06:27

Удобният офис стол е съществена част от всяко продуктивно работно място. Тъй като повечето хора прекарват значителна част от времето си в седнало положение, е важно да се инвестира в стол, който може да осигури подход....

Ръководство за офис столове: как да изберете подходящия за вас?

Админ
2023-02-17 08:15:41

Тъй като все повече хора работят от вкъщи, значението на удобния и ергономичен офис стол не може да бъде надценено. Седенето за дълги периоди от време може да доведе до болки в гърба, напрежение във врата и други здрав....

 • Най-търсените продукти